Sign In

Reserveringsvoorwaarden

JoLy Villa’s

Algemeen
Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig te lezen. Zowel u als JoLy Villas  vinden hierin onze rechten en plichten. Middels uw reservering bij JoLy Villas bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan en maken deze deel uit van de overeenkomst.

Reserveren
U kunt via internet een aanvraag doen voor reservering. Van deze reservering ontvangt u van JoLy Villas een bevestiging, indien uw reservering wordt geaccepteerd. Zo nodig wordt door JoLy Villas contact met u opgenomen over de door u gewenste periode. In juli en augustus kan een minimale verhuurperiode van 2 weken gelden, ook wanneer dit niet uitdrukkelijk is vermeld.

Tarieven
De huurprijzen en de bijkomende kosten worden per mail aan u bevestigd.
De kosten voor de schoonmaak en opties kunnen per 1 januari van elk jaar door ons gewijzigd. Deze prijzen zijn dan bindend voor de in dat jaar lopende reserveringen.
Alle huizen worden exclusief verhuurd via JoLy Villas

Aankomst en vertrek
De verhuur van de vakantiehuizen van JoLy Villas loopt van zaterdag tot zaterdag, tenzij onderling anders overeengekomen. De woning wordt uitsluitend aan u beschikbaar gesteld voor de overeengekomen periode.
U kunt uw vakantiewoning op de eerste verblijfsdag tussen 16.00 en 19.00 uur betrekken. De sleutel van uw vakantievilla ligt in een kluisje bij de villa. Op de dag van aankomst ontvangt u een sms-bericht met de code en de locatie van deze sleutelkluis. Bij vertrek laat u de sleutel ook weer achter in deze kluis.
Op de dag van vertrek verlaat u de woning normaal gesproken voor 09.00 uur.

Elektrische auto
Het opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade én een behoorlijke vergoeding in rekening brengen. In het centrum van Olonzac is een oplaadpunt voor de elektrische auto. Het is verboden om uw elektrische auto door middel van een verlengsnoer in het stopcontact op te laden.
Kans op brandgevaar is aanzienlijk en mocht toch geconstateerd worden, dat er illegaal wordt opgeladen bent u hoofdelijk aansprakelijk voor brandschade of elke andere schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.

Faciliteiten en overlast
Niet alle door ons eventueel aangegeven externe faciliteiten, zoals restaurants, winkels en sportaccommodatie, zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Gebruik van alle faciliteiten op eigen risico. JoLy Villas is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Indien zich in de omgeving van de vakantiewoning onverhoopt bouwactiviteiten of wegopbrekingen zouden voordoen, aanvaardt JoLy Villas voor de daarvoor wellicht veroorzaakte overlast geen aansprakelijkheid.

Ook indien door storingen in de aanvoer of extreme weersomstandigheden bepaalde voorzieningen buiten gebruik raken (zoals stroomuitval) of niet gebruikt kunnen worden (zoals het zwembad, jacuzzi), kan JoLy Villas hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De meeste zwembaden bij onze vakantievilla’s worden vanaf medio mei opgestart voor gebruik. Het zwembad wordt wekelijks onderhouden en jacuzzi’s worden voor aankomst van de huurders opgestart en na vertrek weer verschoond voor de nieuwe huurders.

Huisdieren
Als huisdieren in een vakantiehuis zijn toegestaan, geldt als regel dat niet meer dan één huisdier welkom is. Alleen in overleg met en na toestemming van JoLy Villas zijn meerdere huisdieren welkom. Voor het meenemen van een huisdier is een toeslag van € 50,00 per week van toepassing. Houdt u er rekening mee dat voor honden en katten een gezondheidsverklaring en een inentingsbewijs tegen hondsdolheid moeten kunnen worden overlegd in Frankrijk. In Frankrijk worden niet alle rassen toegelaten of onder bepaalde voorwaarden. Voor informatie www.dogsincluded.nl (invoerregels). Bij huisdieren is de eindschoonmaak door JoLy Villas verplicht.

Reserveringskosten
Voor een reservering wordt u eenmalig administratiekosten in rekening gebracht.
Wij verwerken alle reserveringen per mail. Indien u uw reserveringsstukken en reisbescheiden per post wenst te ontvangen, brengen wij u hiervoor € 5,00 verzendkosten in rekening.

Reserveringsopdracht en betaling
Iedere reserveringsopdracht wordt door JoLy Villas bevestigd middels een reserveringsbevestiging. Binnen enkele dagen nadat u reservering hebt gedaan ontvangt u een bevestigingsmail met factuur.

Na ontvangst van deze bevestiging voldoet u 30% van de totale factuur. Het restant van de factuur dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
Bij reservering op korte termijn, d.w.z. acht weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de volledige factuur per omgaande te betalen..

Iedere betaling dient netto te geschieden op de door JoLy Villas aan u kenbaar gemaakte bankrekening. Eventuele kosten van storting of overboeking komen voor uw rekening.

Wij wijzen u erop dat, indien u niet de aanbetaling verricht binnen de op de bevestiging/factuur vermelde termijn en/of niet binnen de geldende termijn het restant voldoet, wij ons het recht voorbehouden uw reservering als door u geannuleerd te beschouwen, in welk geval de annuleringsvoorwaarden onverminderd van toepassing zijn.

Wijzigingen door de huurder
Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan JoLy Villas door. Deze wijziging wordt door JoLy Villas schriftelijk bevestigd, indien deze hiermee akkoord kan gaan. De hieraan verbonden kosten bedragen € 25,00. Wijzigingen in huurperiode en wisseling van vakantiewoning zijn overboekingen.

Overboekingen door de huurder
Wenst u over te boeken naar een andere vakantiewoning of wenst u de huurperiode te wijzigen, dan is dit mogelijk (mits deze nog beschikbaar is en met inachtneming van eventueel hiervoor geldende afwijkende boekingsvoorwaarden tot 14 dagen na uw reservering. De hieraan verbonden kosten bedragen € 150,00. Indien u later dan deze voornoemde termijn wenst over te boeken, dan wordt dit als annulering beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Verzekering schade logiesverblijven
U dient zelf voor een verzekering zorg te dragen die schades aan de vakantievilla dekt. JoLy Villas verrekent de geconstateerde schades met de waarborgsom en zal u zonodig een factuur sturen voor uw eigen verzekering.

Internet
Indien in uw vakantiewoning een internetaansluiting wordt aangeboden, gaan wij ervan uit dat u zelf de kennis heeft om deze verbinding tot stand te kunnen brengen. Eventueel aan de hand van een beschrijving die de eigenaar ter beschikking heeft gesteld, waardoor huurder zonder tussenkomst van JoLy Villas de verbinding tot stand weet te brengen. JoLy Villas is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit en instabiliteit van het internet. Neem altijd een kabel mee!

Eindschoonmaak en controle
U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiehuis te verzorgen. De eindschoonmaak is verplicht en wordt verzorgd door JoLy Villas. De kosten staan per huis vermeld in het prijzenoverzicht.
Daarnaast wordt voor de volgende werkzaamheden een toeslag berekend van € 15,00 per werkzaamheid indien dit niet door huurder is gedaan voor vertrek: barbecue schoonmaken, terras aanvegen, open haard schoonmaken, afval wegbrengen, lege flessen wegbrengen.
Indien de vakantiewoning is gebruikt met een huisdier, is de eindschoonmaak door JoLy Villas verplicht.

Waarborgsom
Voor zover niet een hogere of lagere waarborgsom is aangegeven, dient een waarborgsom te worden betaald van  € 500,00. Deze waarborgsom wordt aan u, onder verrekening van de eventueel geconstateerde breuk, verlies of beschadiging, ter plaatse bestelde services, na twee weken na het einde van de huurtermijn op uw bankrekening teruggestort.

Inventaris
De inventaris van alle woningen wordt éénmaal per jaar door JoLy Villas gecontroleerd en bij aanvang/einde van een verhuurperiode globaal nagekeken. In al onze woningen zijn de volgende voorzieningen tenminste aanwezig: een complete keukeninrichting inclusief koelkast, elektrische kookplaten. U heeft een eigen entree, normaal sanitair, warm en koud stromend water, voldoende verwarming, elektra en voldoende dekbedden en kussens. Voor de vraag of specifieke extra’s als bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, afwas- of wasmachine aanwezig zijn, verwijzen we u naar de beschrijving op de website van de vakantiewoning. JoLy Villas is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de inventaris waarvan JoLy Villas niet op de hoogte is gebracht.

Indien er iets ontbreekt, defect is of bij aanvang van de huurperiode reeds beschadigd is, meldt u dit dan meteen bij JoLy Villas, de door deze aangewezen beheerder of het sleuteladres. Ook indien er tijdens uw verblijf iets breekt, beschadigt, verloren gaat of defect raakt, wordt u dringend verzocht dit onmiddellijk te melden.

Extra faciliteiten
Bedlinnen is standaard aanwezig. Evenals een kinderbedje, kinderstoel en één parasol.

Maximaal aantal personen
Het bij de beschrijving van de vakantiewoning genoemde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bij de reservering of nadien op de door JoLy Villas aan te geven wijze, moeten alle namen van de personen die van de vakantiewoning gebruik zullen maken worden vermeld. Bewoning met meer of andere personen is niet geoorloofd zonder schriftelijke toestemming van JoLy Villas, ook al zijn er meer bedden beschikbaar. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met JoLy Villas of de door deze aangegeven beheerder. Het is niet toegestaan om op het terrein van het gehuurde te kamperen en/of een caravan of camper neer te zetten en te (laten) gebruiken tijdens het verblijf, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Annulering door huurder
Uw reservering is definitief zodra deze door u via onze website of door ons in opdracht van u is vastgelegd. U dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.

Annuleringen dienen telefonisch aan JoLy Villas te worden opgegeven en gelijktijdig per aangetekend schrijven te worden bevestigd. Bij annulering bent u het totaal gefactureerde bedrag, inclusief administratiekosten verschuldigd. Wij sturen u een annuleringskostennota voor uw verzekering.

Reeds betaalde gelden zoals waarborgsom, elektra, toeristenbelasting en schoonmaak zullen worden teruggestort.

Annuleringen die voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw annuleringsverzekeraar. Natuurrampen, Covid-19, buitengewone weersomstandigheden, blokkades en andere verkeersproblemen, terrorisme en/of andere niet in de annuleringsvoorwaarden van de verzekeraar genoemde (onder de dekking vallende) gevallen van verhindering en overmacht, waardoor een huurder de vakantiewoning niet kan betrekken, vormen geen grond voor annulering, opschorting van betaling, betalingskorting en/of ontbinding van de huurovereenkomst.

Annulering door JoLy Villas
Indien enige omstandigheid JoLy Villas noopt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal JoLy Villas onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Uitgesloten van deze schadevergoeding zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen die hebben plaatsgevonden korter dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode.

Annuleringsverzekering
U dient als huurder zelf zorg te dragen voor een dekkende annuleringsverzekering.

Aansprakelijkheid van de huurder
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw medereizenden, geheel door u vergoed dienen te worden aan JoLy Villas. U verkrijgt de vakantiewoning in goede staat en dient deze in goede staat te houden. Indien u bij of direct na het betrekken van de vakantiewoning gebreken of schade daaraan zou ontdekken, waardoor de vakantiewoning niet ‘in goede staat’ kan worden beschouwd, dient u dit onverwijld aan JoLy Villas of diens beheerder te melden, bij gebreke waarvan de vakantiewoning geacht wordt in goede staat aan u ter beschikking te zijn gesteld.
Ook voor alle bijkomende kosten, zoals elektra, gasverbruik, waterverbruik, telefoonkosten etc. bent u als huurder volledig aansprakelijk, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze kosten niet afzonderlijk behoeven te worden betaald. JoLy Villas is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is vergoed c.q. de bijkomende kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan.

Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde huurder, onverlet de aansprakelijkheid van eventuele andere personen die rechtens als contractpartij of aansprakelijke persoon jegens JoLy Villas of derden kunnen worden beschouwd. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

Aansprakelijkheid van JoLy Villas
Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door JoLy Villas aangeboden accommodaties binden JoLy Villas niet.

JoLy Villas kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders en/of medereizenden van door JoLy Villas gecontracteerde vakantiewoningen, ook niet wanneer deze zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van of gebreken aan de vakantiewoning.

Van het zwembad, jacuzzi en speeltoestellen wordt door huurder en de medereizenden gebruik gemaakt voor eigen risico. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en eventueel onder toezicht van derden met zwemdiploma van het zwembad gebruik maken en/of in de directe omgeving daarvan verkeren. JoLy Villas kan  niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en om de vakantiewoning, het zwembad, de jacuzzi en de speeltoestellen.

Defecten aan apparatuur of installaties. Aan het begin van elk verhuurseizoen worden alle apparaten en installaties gecontroleerd op de juiste werking door de eigenaar van de woning. De mogelijkheid bestaat dat tijdens de verhuur apparaten en of installaties defect gaan. JoLy Villas zal alle mogelijke inspanningen verrichten om het euvel te verhelpen, maar is niet verantwoordelijk voor de juiste werking. Indien een apparaat of installatie defect raakt en niet verholpen kan worden zal JoLy Villas een bedrag van maximaal € 25,00 per week aan compensatie bieden.

Klachten
Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, onmiddellijk ter plaatse worden ingediend, op de door JoLy Villas aan te geven wijze aan de door JoLy Villas aan te wijzen persoon. Deze persoon zal alsdan de klacht in behandeling nemen en deze zo goed mogelijk trachten te verhelpen. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij JoLy Villas worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

In ernstige gevallen dient u direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met JoLy Villas op te nemen, via de aan u kenbaar gemaakte telefoonnummers en/of e-mailadressen van JoLy Villas. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.

Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door JoLy Villas aangeboden, c.q. het zonder overleg met JoLy Villas verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
JoLy Villas Verhuur is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de huursom.

Aard van de overeenkomst
De reservering betreft het voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, voor de overeengekomen periode ter beschikking stellen van een vakantiewoning. Het betreft hier een overeenkomst die naar haar aard van korte duur is.

Geschillen
Op de reservering/huur is Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter te Utrecht is in eerste aanleg als enige bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, voor zover niet op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is en/of partijen in geval van een geschil niet een andere instantie (geschillencommissie of rechter) zouden aanwijzen.

Begrippen
Kindvriendelijk: Voldoende speelgoed en/of speeltoestellen, voor kleine kinderen
Kindveilig: kleine kinderen lopen geen direct gevaar bij het zwembad of rondom het huis.
Privacy: De mate waarin omliggende huizen geen zicht hebben op de tuin en/of zwembad.
Omheind terrein: Omsluiting van het terrein, d.m.v. natuurlijke begroeiing, stenen muren of hekwerken.
JoLy Villas  is niet aansprakelijk voor type-en drukfouten.